Hard Reset PHILIPS TV 55PUS8804/12

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia PHILIPS 55PUS8804/12 , mali by ste postupovať podľa nášho sprievodcu a vykonať tvrdý reset . V dôsledku toho odstránite všetky osobné informácie, prispôsobené nastavenia a nainštalované aplikácie z PHILIPS 55PUS8804/12 . Prečítajte si, ako tvrdo resetovať PHILIPS 55PUS8804/12 a vymazať všetky osobné údaje z televízora. Je to najjednoduchší spôsob, ako obnoviť predvolenú konfiguráciu softvéru.

  1. Začneme zapnutím PHILIPS 55PUS8804/12 televízora . Na tento účel stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači. PHILIPS 55PUS8804/12 Power button
  2. Po zapnutí televízora stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládaní. PHILIPS 55PUS8804/12 Settings button
  3. Po otvorení ponuky sa pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní pohybujte po ponuke. PHILIPS 55PUS8804/12 Arrow buttons
  4. Potom vyberte Všetky nastavenia a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní. PHILIPS 55PUS8804/12 All settings
  5. Teraz prejdite nadol a vyberte položku Všeobecné nastavenia a stlačením tlačidla so šípkou doprava ju zadajte. PHILIPS 55PUS8804/12 General Settings
  6. Potom vyberte Preinštalovať TV a potvrďte stlačením tlačidla OK . PHILIPS 55PUS8804/12 Reinstall TV
  7. Ak sa vyžaduje zadanie kódu PIN, zadajte svoj.
  8. Nakoniec vyberte možnosť Yes a výber potvrďte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládaní. PHILIPS 55PUS8804/12 Ok buton
  9. Dobrá práca!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.