Hard Reset PHILIPS AC2887

Ak PHILIPS AC2887 nefunguje, aj keď je zapojený a zapnutý, musíte vykonať tvrdý reset PHILIPS AC2887 .
Vynuluje počítadlo životnosti filtrov a hodiny. Postupujte podľa týchto pokynov.

  1. Keď je PHILIPS AC2887 zapnuté, stlačte súčasne tlačidlo hodín a tlačidlo Späť a podržte ho 3 sekundy. PHILIPS AC2887 back timer button
  2. Na displeji by sa mal objaviť kód A3 .
  3. Potom stlačte a podržte tlačidlo Späť na 3 sekundy. PHILIPS AC2887 back button
  4. Ak sa na displeji zobrazí kód C7, znova stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Späť .
  5. Úspech! Cyklus životnosti oboch filtrov sa vynuluje a chyby PHILIPS by mali zmiznúť.


rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.