Tvrdý reset QUANBU S20

Ako vykonať factory reset QUANBU S20? Ako vymazať všetky údaje v QUANBU S20? Ako obísť zámok obrazovky v QUANBU S20? Ako obnoviť prednastavené v QUANBU S20?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuQUANBU S20. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aAndroid nastavení. Výsledkom bude to, že QUANBU S20 bude ako nový a váš HS6620 bude pracovať rýchlejšie.

Ako tvrdo resetovať QUANBU S20

Výstraha! Skôr ako sa o to pokúsiteTvrdý reštartvaše zariadenie skontrolujte, či je úroveň nabitia batérie v zariadení QUANBU S20 aspoň 50%. Ak zariadenie nenabijete, skôr ako budete pokračovať.

  1. Začnime zapnutím QUANBU S20. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte tlačidlo napájania. QUANBU S20 Power button
  2. Potom potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky otvorte rýchly panel. QUANBU S20 Quick panel
  3. Teraz klepnite na ikonu Nastavenia . QUANBU S20 Settings
  4. Potom klepnite na Obnovenie výrobných nastavení. QUANBU S20 Factory reset
  5. Nakoniec klepnutím na Yes potvrďte a spustite proces resetovania.
  6. Skvelá práca!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.