Spárovať SAMSUNG Galaxy Buds Live

SAMSUNG Galaxy Buds Live pár

Naučte sa, ako spárovať SAMSUNG Galaxy Buds Live so zariadením iOS alebo Android. Toto je najlepší spôsob pripojenia SAMSUNG Galaxy Buds Live pomocou Bluetooth. Pridajte si aplikáciu SAMSUNG Galaxy Buds Live do aplikácie Galaxy Wearable.

  1. Vložte obidve SAMSUNG Galaxy Buds Live do puzdra a zatvorte kryt puzdra. SAMSUNG Galaxy Buds Live closed case
  2. Ponechajte puzdro uzavreté najmenej 6 sekúnd.
  3. SAMSUNG Galaxy Buds Live by mal prejsť do režimu spojenia.
  4. Otvorte vo svojom mobilnom zariadení nastavenia rozhrania Bluetooth a vyhľadajte položku SAMSUNG Galaxy Buds Live.
  5. Klepnite na Párovať.
  6. Ak používate aplikáciu Galaxy Wearable, ponuku otvoríte klepnutím na 3 vodorovné čiary.
  7. Potom vyberte možnosť pridať nové zariadenie a znova klepnite na možnosť pridať.
  8. Úžasné! Teraz sú SAMSUNG Galaxy Buds Live spárované s vaším mobilným zariadením a môžete ich pomocou nich počúvať hudbu.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 2,3 - 3 recenzia

Pomôž mi! Toto nefunguje.