Tvrdý reset SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm

Ako vykonať factory reset SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm? Ako vymazať všetky údaje v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm? Ako obísť zámok obrazovky v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm? Ako obnoviť prednastavené v SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuSAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aWear OS 3.0 nastavení. Výsledkom bude to, že SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm bude ako nový a váš Exynos W920 bude pracovať rýchlejšie.

Ako tvrdo resetovať SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm

Výstraha! Skôr ako sa o to pokúsiteTvrdý reštartvaše zariadenie skontrolujte, či je úroveň nabitia batérie v zariadení SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm aspoň 50%. Ak zariadenie nenabijete, skôr ako budete pokračovať.

 1. Začnime stlačením a podržaním tlačidiel Späť a Domov . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Home button + Back button
 2. Podržte obe tlačidlá, kým sa v dolnej časti obrazovky nezobrazí možnosť „ Reštartovanie “, potom obe tlačidlá rýchlo uvoľnite a trikrát stlačte tlačidlo Domov . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Rebooting + Home button
 3. Po niekoľkých sekundách by ste mali vstúpiť do zavádzacieho režimu. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Boot Mode
 4. Teraz sa môžete v ponuke presúvať opakovaným stlačením tlačidla Domov . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Boot Mode + Home button
 5. Vyberte Recovery a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov, kým sa hodinky nereštartujú. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Boot Mode + Home button
 6. Hodinky by sa mali reštartovať a po niekoľkých sekundách by sa mali spustiť v režime obnovenia. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Recovery Mode
 7. Teraz opakovane stlačte tlačidlo Späť, posuňte sa nadol v ponuke a vyberte možnosť Wipe data/factory reset . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Press the Back button
 8. Keď vyberiete možnosť Wipe data/factory reset, potvrďte to stlačením tlačidla Domov . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Wipe data/Factory reset
 9. Teraz stlačením tlačidla Späť prejdite nadol a vyberte položku Factory data reset. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Back button
 10. Potom potvrďte stlačením tlačidla Domov . SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Factory data reset
 11. Počkajte, kým sa proces stierania nedokončí.
 12. Potom vyberte možnosť Reboot system now a stlačením tlačidla Domov potvrďte. SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm Reboot system now
 13. Vaše hodinky SAMSUNG Galaxy Watch4 Classic 46mm by sa mali začať resetovať.
 14. Počkajte, kým sa proces resetovania neukončí.
 15. Dobrá práca! Uvedomte si, že vykonaním tvrdého resetu budú z vášho zariadenia odstránené všetky údaje a nastavenia.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 4,4 - 40 recenzia

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.