Hard Reset SAMSUNG M2070FW

Môžete resetovať SAMSUNG M2070FW späť na predvolené nastavenia tlačiarne. Naučte sa, ako obnoviť továrenské nastavenia SAMSUNG M2070FW .
Postupujte podľa našich pokynov a všetky SAMSUNG M2070FW nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty . Všetky údaje uložené v SAMSUNG M2070FW sa vymažú vždy, takže pred pokračovaním v operácii SAMSUNG M2070FW sa zamyslite dvakrát. Ak sa počas tlače SAMSUNG M2070FW zasekne alebo zamrzne alebo ak máte problémy s pripojením Wi-Fi, postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu a po SAMSUNG M2070FW by chyby resetovania mali zmiznúť.

  1. Ak chcete obnoviť továrenské nastavenie SAMSUNG M2070FW, musíte pomerne rýchlo stlačiť nasledujúce kombinácie klávesov: Tlačidlo Menu a # 1 9 3 4 na klávesnici SAMSUNG M2070FW. SAMSUNG M2070FW keypad
  2. Znovu vyberte kláves ponuky a potom tlačidlo OK. Na displeji sa zobrazí Tech Mode. SAMSUNG M2070FW menu key
  3. Stláčajte tlačidlá <>, až kým neuvidíte ponuku Tech Menu v druhom riadku na displeji SAMSUNG M2070FW , potvrďte ju ok.
  4. Teraz vyberte možnosť Nastavenie údajov. SAMSUNG M2070FW data setup
  5. V tejto chvíli vyhľadajte položku Clear All Memory. SAMSUNG M2070FW clear memory
  6. Znova stlačte tlačidlo OK.
  7. Dobrá práca! Všetky SAMSUNG M2070FW nastavenia sa nastavia na výrobné hodnoty.

rating star rating star rating star rating star rating star
Rating: 3,7 - 3 recenzia
WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.