Service Mode SHARP TV LC-32CHG4042E

  1. Začnime vypnutím SHARP LC-32CHG4042E televízora. Vykonáte to stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládaní. SHARP LC-32CHG4042E Power button
  2. Potom televízor odpojte od zdroja napájania. SHARP LC-32CHG4042E Unplug power
  3. Teraz na TV stlačte a podržte súčasne tlačidlá Input a Vol - .
  4. Keď držíte tlačidlá, televízor sa znova pripojí k napájaniu. SHARP LC-32CHG4042E Plug power
  5. Po zapnutí obrazovky môžete tlačidlá uvoľniť.
  6. Potom stlačte spoločne tlačidlo Vol - a Ch - na televízore, aby ste vstúpili do servisnej ponuky.
  7. Keď sa nachádzate v servisnom menu, môžete pomocou tlačidiel Ch +/- na diaľkovom ovládaní prechádzať cez tieto tlačidlá a pomocou tlačidiel Volume - / + môžete meniť hodnoty. SHARP LC-32CHG4042E Service menu

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

Pomôž mi! Toto nefunguje.