Force Restart SHARP TV LC-32HG5541K

Ak je váš SHARP LC-32HG5541K zamrznutý a po stlačení tlačidiel sa nič nestane, môžete skúsiť jeho mäkké vynulovanie . Postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu, ako vykonať mäkký reset na zariadení SHARP LC-32HG5541K. Táto operácia neovplyvní žiadne nastavenia a údaje na vašom zariadení.

  1. Najskôr odpojte SHARP LC-32HG5541K zo zásuvky. SHARP LC-32HG5541K Unplug power
  2. Počkajte pár minút.
  3. Potom televízor zapojte späť do elektrickej zásuvky. SHARP LC-32HG5541K Plug power
  4. Nakoniec televízor zapnite stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládači. SHARP LC-32HG5541K Power button
  5. Skvelá práca!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

Pomôž mi! Toto nefunguje.