Hard Reset SHARP TV LC-40UG7252E

  1. Začneme zapnutím SHARP LC-40UG7252E televízora . Na tento účel stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači. SHARP LC-40UG7252E Power button
  2. Po zapnutí televízora otvorte ponuku OSD stlačením tlačidla Menu. SHARP LC-40UG7252E Menu button
  3. Potom pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači prejdite cez ponuku a vyberte položku Nastavenia. SHARP LC-40UG7252E Settings
  4. Potom stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači vstúpte. SHARP LC-40UG7252E Ok button
  5. Teraz vyberte Nastavenie a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní. SHARP LC-40UG7252E Setup
  6. Po výbere možnosti Obnoviť TV a potvrďte stlačením tlačidla OK . SHARP LC-40UG7252E Reset TV
  7. Nakoniec vyberte možnosť Áno / Obnoviť a stlačením tlačidla OK svoj televízor potvrďte a resetujte. SHARP LC-40UG7252E Ok button
  8. Dobrá práca! Váš televízor by sa mal obnoviť na výrobné nastavenia.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.