Hard Reset THOMSON TV 32HD5506

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia THOMSON 32HD5506, mali by ste postupovať podľa nášho sprievodcu a vykonať tvrdý reset . V dôsledku toho odstránite všetky osobné informácie, prispôsobené nastavenia a nainštalované aplikácie z THOMSON 32HD5506. Prečítajte si, ako tvrdo resetovať THOMSON 32HD5506 a vymazať všetky osobné údaje z televízora. Je to najjednoduchší spôsob, ako obnoviť predvolenú konfiguráciu softvéru.

  1. Začnime zapnutím televízora . Na tento účel stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači. THOMSON 32HD5506 Remote power button
  2. Teraz stlačením tlačidla Menu otvorte hlavnú ponuku. THOMSON 32HD5506 Remote menu button
  3. Ďalej vyberte Nastavenia a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní. THOMSON 32HD5506 Settings
  4. Potom vyberte Obnoviť predvolené továrne a stlačte tlačidlo OK na ovládači. THOMSON 32HD5506 Restore factory default
  5. Nakoniec vyberte možnosť Yes a stlačením tlačidla OK potvrďte a resetujte svoj THOMSON 32HD5506 televízor . THOMSON 32HD5506 Remote Enter button
  6. Úžasná práca!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.