Force Restart THOMSON TV 55UC6306

Ak je váš THOMSON 55UC6306 zamrznutý a po stlačení tlačidiel sa nič nestane, môžete skúsiť jeho mäkké vynulovanie . Postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu, ako vykonať mäkký reset na zariadení THOMSON 55UC6306. Táto operácia neovplyvní žiadne nastavenia a údaje na vašom zariadení.

  1. Na úplnom začiatku odpojte televízor z elektrickej zásuvky. THOMSON 55UC6306 unplug power
  2. Počkajte niekoľko minút a zapojte televízor späť do elektrickej zásuvky. THOMSON 55UC6306 plug power
  3. Nakoniec zapnite televízor stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládaní. THOMSON 55UC6306 Remote power button
  4. Výborne!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

Pomôž mi! Toto nefunguje.