Force Restart TOSHIBA TV 43U6763

Ak je váš TOSHIBA 43U6763 zamrznutý a po stlačení tlačidiel sa nič nestane, môžete skúsiť jeho mäkké vynulovanie . Postupujte podľa tohto jednoduchého sprievodcu, ako vykonať mäkký reset na zariadení TOSHIBA 43U6763. Táto operácia neovplyvní žiadne nastavenia a údaje na vašom zariadení.

  1. V prvom rade odpojte TOSHIBA 43U6763 televízor od elektrickej zásuvky. TOSHIBA 43U6763 unplug
  2. Po vypnutí televízora počkajte niekoľko minút.
  3. Potom televízor zapojte späť do elektrickej zásuvky. TOSHIBA 43U6763 plug
  4. Nakoniec televízor zapnite stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládači. TOSHIBA 43U6763 Remote power button
  5. Dobre spravené!

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

Articles

Pomôž mi! Toto nefunguje.