Tvrdý reset WITHINGS Steel HR 40mm

Ako vykonať factory reset WITHINGS Steel HR 40mm? Ako vymazať všetky údaje v WITHINGS Steel HR 40mm? Ako obísť zámok obrazovky v WITHINGS Steel HR 40mm? Ako obnoviť prednastavené v WITHINGS Steel HR 40mm?

V nasledujúcom návode sú uvedené všetky metódy Master resetuWITHINGS Steel HR 40mm. Pozrite sa, ako to dosiahnuť Hard Reset pomocou hardvérových kľúčov aVendor nastavení. Výsledkom bude to, že WITHINGS Steel HR 40mm bude ako nový a váš bude pracovať rýchlejšie.

Ako tvrdo resetovať WITHINGS Steel HR 40mm

 1. Na začiatku prejdite do Nastavení v telefóne, vyberte Bluetooth a v zozname zariadení vyhľadajte hodinky WITHINGS Steel HR 40mm . WITHINGS Steel HR 40mm Bluetooth settings
 2. Klepnite na ikonu Ozubené koleso vedľa názvu hodiniek. WITHINGS Steel HR 40mm Settings icon
 3. Potom vyberte možnosť s názvom Zabudnúť . WITHINGS Steel HR 40mm Forget
 4. Ďalej potvrďte stlačením na Zabudnúť zariadenie. WITHINGS Steel HR 40mm Forget device
 5. Teraz stlačte a 10 sekúnd podržte bočné tlačidlo na hodinkách. WITHINGS Steel HR 40mm Side button
 6. Na displeji by sa malo zobraziť Obnovenie výrobných nastavení . WITHINGS Steel HR 40mm Factory reset
 7. Potom stlačte a podržte bočné tlačidlo po dobu 3 sekúnd. WITHINGS Steel HR 40mm Press side button
 8. Teraz by sa na obrazovke malo zobraziť „Resetovať za 5 kliknutí“. WITHINGS Steel HR 40mm Reset in 5 clicks
 9. Potom stlačte bočné tlačidlo päťkrát (pri každom stlačení sa na displeji odpočítava od 5 do 1). WITHINGS Steel HR 40mm Press side button 5 times
 10. Po niekoľkých sekundách sa na hodinkách zobrazí „ go.withings.com “.
 11. Teraz môžete skúsiť prepojiť zariadenie WITHINGS Steel HR 40mm s telefónom.

rating star rating star rating star rating star rating star
Žiadne hodnotenie

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Pomôž mi! Toto nefunguje.