Aby ste mohli úspešne používať FRP Unlocker, mali by ste si stiahnuť a nainštalovať potrebné ovládače.

  1. Ovládače USB pre váš model
  2. Mini ADB a Fastboot s ovládačmi