Režim DFU

Režim Aktualizácie firmvéru zariadenia umožňuje obnoviť všetky zariadenia z ľubovoľného stavu. Toto je režim, v ktorom BootROM prijíma iBSS. Režim DFU je neodstrániteľnou súčasťou SecureROM. Obnovenie DRM rieši problémy s vaším zariadením. Je to hlbší režim obnovenia ako režim obnovenia.

POZOR!
Nezabudnite na to, že táto operácie odstráni
všetky osobné údaje & personalizované nastavenia.
Zmeny budú nenapraviteľné!

Pred touto operáciou vám odporúčame Zálohovať vaše zariadenie do iCloud alebo iTunes na uloženie vašich údajov.

iPad, iPhone 6s a staršie, iPhone SE a iPod touch:

 1. Na začiatku pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 2. Následne, súčasne podržte stlačené tlačidlá Home + Lock.
 3. Potom pustite tlačidlo uzamknutia Lock a zároveň držte stlačené tlačidlo Domov. (Ak sa zobrazí logo Apple, tlačidlo Zámok bolo stlačené príliš dlho.)
 4. Keď je zariadenie v režime DFU, na obrazovke sa nič nezobrazí. Ak je otvorená, služba iTunes vás upozorní, že zariadenie bolo detekované v režime obnovenia. (Ak sa na vašom zariadení zobrazí obrazovka s pokynom na pripojenie zariadenia k iTunes, skúste tieto kroky zopakovať.)

iPhone 7 a iPhone 7 Plus:

 1. V prvom kroku pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 2. V ďalšom kroku podržte obidve tlačidlá bočné tlačidlo Side + Volume Down.
 3. Po 8 sekundách pustite bočné tlačidlo a zároveň držte stlačené tlačidlo zníženia hlasitosti. (Ak sa zobrazí logo Apple, bočné tlačidlo Side bolo pridržané príliš dlho.)
 4. Keď je zariadenie v režime DFU, na obrazovke sa nič nezobrazí. Ak je otvorená, služba iTunes vás upozorní, že zariadenie bolo detekované v režime obnovenia. (Ak sa na vašom zariadení zobrazí obrazovka s pokynom na pripojenie zariadenia k iTunes, skúste tieto kroky znova).

iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X:

 1. Najskôr pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 2. V druhom kroku rýchlo stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti,
 3. Potom rýchlo stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti,
 4. Teraz podržte stlačené bočné tlačidlo Side, kým obrazovka nezmizne, a potom podržte tlačidlá Side + Zníženie hlasitosti.
 5. Po 5 sekundách pustite bočné tlačidlo a zároveň držte stlačené tlačidlo zníženia hlasitosti. (Ak sa zobrazí logo Apple, tlačidlo Side bolo pridržané príliš dlho).
 6. Nezabudnite, že keď je zariadenie v režime DFU, na obrazovke sa nič nezobrazí. Ak je otvorená, služba iTunes vás upozorní, že zariadenie bolo detekované v režime obnovenia. (Ak sa na vašom zariadení zobrazí obrazovka s pokynom na pripojenie zariadenia k iTunes, skúste tieto kroky zopakovať.)