Režim Fastboot

Xiaomi Fastboot ModeIde o protokol / nástroj, ktorý sa používa na zápis údajov priamo do pamäte Flash zariadenia. V praxi, Fastboot sa používa na flash obnovy, bootloadery atď. na zariadeniach s Androidom. V Režime Fastboot, budete môcť obnoviť zálohy, zmeniť úvodnú obrazovku a tiež aktualizovať systémové aktualizácie.

Ako otvoriť Fastboot na Androide? Ako použiť Fastboot s PC?

Väčšina z Android zariadení sa dostanú do Režimu Fastboot pomocou nasledujúcich pokynov:

  1. Stlačte a podržte Tlačidlo zapnutia.
  2. Na vašej obrazovke, stlačte a podržte Tlačidlo vypnutia. Potvrďte pomocou OK, ak je to potrebné.
  3. Stlačením a podržaním Tlačidlo zapnutia a Zníženie hlasitostin zapnete.
  4. Teraz, keď je Režim Fastbootzapnutý, pripojte zariadenie Android k PC použitím USB kábla.
  5. Potom na počítači otvorte výzvu terminálu.
  6. Teraz budete môcť nájsť Sériové číslo zariadenia v PC zozname.

Pokiaľ máte problémy s otvorením Režimu Fastboot na vašom smartfóne potom najlepším riešením budeHardReset.info zoznám videí o Režime Fastboot na kanále YouTube aby ste našli tutoriál pre Váš vlastný model telefónu.

Na čo potrebujete použiť fastboot?

Režim Fastbootje úžasne užitočný nástroj, pomocou ktorého môžete vykonávať mnoho užitočných operácií, ako napríklad:

V nižšie uvedených návodoch si môžete skontrolovať, ako otvoriť Režim Fastboot: