Test przekzywania forlumarza

This IMEI number is invalid!

This IMEI number is invalid!

OPIS:

Działa to tak, że w CKEditorze dla strony CMS lub dla treści FAQ wstawiacie takie coś:


This IMEI number is invalid!

W tym miejscu pojawi się formularz na wpisanie IMEI. W parametr url możecie wstawić dowolny URL, który może zawierać placeholder {imei}. W miejsce placeholdera zostanie wstawiony wpisany numer IMEI. Więc jest to dość uniwersalne. Parametr btn_txt jest opcjonalny i określa tekst na przycisku formularza. Jeśli pominiecie ten parametr to domyślnie jest "Check". Formularz sprawdza poprawność IMEI - długość, czy są same liczby, suma kontrolna. Jeśli niepoprawne to przy wysyłaniu pojawia się komunikat błędu. Walidacja (tak jak i samo przekierowanie) następuje po stronie przeglądarki (JS). Czyli jak ktoś będzie chciał to obejdzie to sprawdzanie ale to chyba nie jest problem, bo równie dobrze jak ktoś będzie chciał to sobie wpisze ten URL z palca z dowolnym IMEI.

 
 

 

=======================

 

=======================

 

=======================

 

IMEI:   

=======================

IMEI:  

------------------------

You just need IMEI number of the phone. Ask seller to give you such number or generate yourself - he can generate it in the phone by typing *#06#. Then you can order carrier check at our webiste. How to do it:


     3 quick steps:

  1. Enter IMEI:   

  2. Click "Check"

  3. Click "Carrier & Lock Status"

------------------------

 

 

IMEI: