ฮาร์ดรีเซ็ต ALLFORALL H2

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ALLFORALL H2 จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด ใน ALLFORALL H2 ได้อย่างไร จะ เลี่ยงการล็อกหน้าจอ ใน ALLFORALL H2 ได้อย่างไร จะ คืนค่าเริ่มต้น ใน ALLFORALL H2 ได้อย่างไร

บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตต้นแบบทั้งหมด ALLFORALL H2 ดูวิธีดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่า Android ดังนั้น ALLFORALL H2 ของคุณจะเหมือนใหม่และคอร์ ของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต ALLFORALL H2

  1. ในตอนเริ่มต้นคุณต้องมีโทรศัพท์ที่มี แอปพลิเคชัน WearHealth ติดตั้งอยู่และคุณต้องจับคู่ ALLFORALL H2 นาฬิกาของคุณกับมัน ALLFORALL H2
  2. หลังจากนั้นเปิด แอป WearHealth บนโทรศัพท์ของคุณ ALLFORALL H2 WearHealth app
  3. จากนั้นแตะที่ เหมือง ALLFORALL H2 WearHealth app select mine
  4. จากนั้นเลือก การจัดการอุปกรณ์ ALLFORALL H2 WearHealth app select device management
  5. ตอนนี้เลื่อนลงแล้วแตะ รีเซ็ต ALLFORALL H2 WearHealth app select Reset
  6. ในการเสร็จสิ้นให้แตะที่ Yes เพื่อยืนยันและเริ่มกระบวนการรีเซ็ต
  7. ตอนนี้ ALLFORALL H2 ของคุณ ควรได้รับการคืน ค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  8. เก่งมาก!

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้