สำรองข้อมูล APPLE iPhone 13 mini

  1. เชื่อมต่อ APPLE iPhone 13 mini ของคุณกับพีซีหรือ Mac ผ่าน สาย USB ในตอนแรก
  2. เปิด iTunes soft และไปที่ส่วน การตั้งค่าสมาร์ทโฟน ลบการล็อกหน้าจอใน APPLE iPhone 13 mini
  3. คุณสามารถบันทึก ข้อมูลสำรอง บน คอมพิวเตอร์ ของคุณหรืออัปโหลดไปยังบริการ iCloud
    ลบข้อมูลจาก APPLE iPhone 13 mini อย่างถาวร ฮาร์ดรีเซ็ต APPLE iPhone 13 mini
  4. สุดท้าย คลิกแท็บ Back Up Now เพื่อเริ่มดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต APPLE iPhone 13 mini
  5. เสร็จสิ้นภารกิจ!

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้