รีบูต ARRIS Touchstone TM802G

วิธีรีบูต ARRIS Touchstone TM802G ของคุณ

  1. เข้าใกล้เราเตอร์ของคุณมากขึ้น
  2. มองหาปุ่ม เปิด ปิดอาจอยู่ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของเครื่อง หากเราเตอร์ของคุณไม่มี คุณสามารถรีบูตได้ โดยเสียบปลั๊กแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง Arrow pointing at the power button
  3. กดค้างไว้ครู่หนึ่งจนกว่าเราเตอร์จะปิดสนิท
  4. หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ให้ลองทำสิ่งเดียวกันโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าเราเตอร์จะเปิดขึ้น
  5. แค่นั้นแหละ! คุณได้รีบูต ARRIS Touchstone TM802G ของคุณแล้ว!

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 2.1 - 29 บทวิจารณ์