ฮาร์ดรีเซ็ต DGM T-704S

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน DGM T-704S จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด ใน DGM T-704S ได้อย่างไร จะ เลี่ยงการล็อกหน้าจอ ใน DGM T-704S ได้อย่างไร จะ คืนค่าเริ่มต้น ใน DGM T-704S ได้อย่างไร

บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตต้นแบบทั้งหมด DGM T-704S ดูวิธีดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่า Android 4.2 Jelly Bean ดังนั้น DGM T-704S ของคุณจะเหมือนใหม่และคอร์ Cortex A8 ของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต DGM T-704S

  1. ขั้นแรกให้กด ปุ่ม เปิด / ปิดค้างไว้เพื่อปิดอุปกรณ์ รีเซ็ตต้นแบบ DGM T-704S
  2. ไปที่ เมนู ค้นหาและเลือก การตั้งค่า
  3. ในขั้นตอนต่อไปให้เลือก สำรองข้อมูลและรีเซ็ต แล้วแตะ รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ลบรหัสผ่านหน้าจอใน DGM T-704S
  4. หลังจากนั้นเลือก รีเซ็ต อุปกรณ์ และเลือก ลบทุกอย่าง เพื่อยืนยันการทำงานทั้งหมด
  5. ยินดีด้วย! คุณเพิ่งดำเนินการฮาร์ดรีเซ็ต!

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้