ฮาร์ดรีเซ็ต DGM T-811D

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน DGM T-811D จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด ใน DGM T-811D ได้อย่างไร จะ เลี่ยงการล็อกหน้าจอ ใน DGM T-811D ได้อย่างไร จะ คืนค่าเริ่มต้น ใน DGM T-811D ได้อย่างไร

บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตต้นแบบทั้งหมด DGM T-811D ดูวิธีดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่า Android 4.1 Jelly Bean ดังนั้น DGM T-811D ของคุณจะเหมือนใหม่และคอร์ Cortex A9 ของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต DGM T-811D

  1. เพื่อที่จะสวิทช์ถืออุปกรณ์ปุ่มเพาเวอร์ขณะที่ระยะสั้น. ล้างข้อมูลใน DGM T-811D
  2. หลังจากนั้นไปที่ เมนู แล้วค้นหาและเลือก การตั้งค่า
  3. ในขั้นตอนต่อไปให้เลือก สำรองข้อมูลและรีเซ็ต แล้วแตะ รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ลบการล็อกหน้าจอใน DGM T-811D
  4. จากนั้นเลือก รีเซ็ต อุปกรณ์ และเลือก ลบทุกอย่าง เพื่อยืนยันการทำงานทั้งหมด
  5. สำเร็จคุณเพิ่งดำเนินการฮาร์ดรีเซ็ต!

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้