ฮาร์ดรีเซ็ต HP DeskJet 2675

คุณสามารถ รีเซ็ต HP DeskJet 2675 กลับเป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้ เรียนรู้ วิธีการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน HP DeskJet 2675
ทำตามคำแนะนำของเราและ การตั้งค่า HP DeskJet 2675 ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็นค่า เริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมด ที่บันทึกไว้ใน HP DeskJet 2675 จะถูกลบออกไปอย่างถาวร ดังนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนที่คุณจะดำเนินการรีเซ็ต HP DeskJet 2675 หาก HP DeskJet 2675 ของคุณค้างหรือค้างระหว่างการพิมพ์หรือคุณมีปัญหากับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ทำตามคำแนะนำง่ายๆนี้และหลังจาก HP DeskJet 2675 ข้อผิดพลาดในการรีเซ็ตจะหายไป

  1. เมื่อเริ่มต้น HP DeskJet 2675 ของคุณจะต้องเปิดอย่างถูกต้องหากไม่กดปุ่มเปิด / ปิด HP DeskJet 2675 และรอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพร้อมพิมพ์ HP DeskJet 2675 power key
  2. ตอนนี้คุณต้อง คลิกปุ่มยกเลิกและปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้
    HP DeskJet 2675 cancel button HP DeskJet 2675 Wi-Fi light
  3. กดปุ่มทั้งสองค้าง ไว้อย่างน้อย 3 วินาที
  4. ไฟ LED รอบ ๆ ปุ่มเปิดปิด HP DeskJet 2675 ควรเริ่มกะพริบ HP DeskJet 2675 power key
  5. ปล่อย HP DeskJet 2675 ปุ่มยกเลิกและปุ่ม WiFi HP DeskJet 2675 clear and wifi keys
  6. สุดยอด! การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์และการตั้งค่า HP DeskJet 2675 ถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้