ฮาร์ดรีเซ็ต HP DeskJet 3636

คุณสามารถรีเซ็ต HP DeskJet 3636 กลับเป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้ เรียนรู้ วิธีการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน HP DeskJet 3636
ทำตามคำแนะนำของเราและการตั้งค่า HP DeskJet 3636 ทั้งหมดจะถูก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมด ที่บันทึกไว้ ใน HP DeskJet 3636 จะถูกลบออกไปอย่างถาวรดังนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนที่คุณจะดำเนินการรีเซ็ต HP DeskJet 3636 หาก HP DeskJet 3636 ของคุณ ค้าง หรือค้างระหว่างการพิมพ์หรือคุณมีปัญหากับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ทำตามคำแนะนำง่ายๆนี้และหลังจาก HP DeskJet 3636 ข้อผิดพลาดในการรีเซ็ตจะหายไป

  1. เมื่อเริ่มต้น HP DeskJet 3636 ของคุณจะต้องเปิดอย่างถูกต้องหากไม่กด HP DeskJet 3636 ปุ่มเปิด / ปิดและรอจนกว่าจะพร้อมพิมพ์ HP DeskJet 3636 power button
  2. ตอนนี้คุณต้องคลิกและกดปุ่มเพาเวอร์
  3. คลิก Copy Key บนแผงควบคุม HP DeskJet 3636 สองครั้งอย่าหยุดกดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ HP DeskJet 3636 copy button
  4. ตอนนี้แตะ ยกเลิกคีย์ สามครั้งกดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ HP DeskJet 3636 cancel button
  5. HP DeskJet 3636 ไฟแสดงสถานะ WiFi ควรเริ่มกะพริบ HP DeskJet 3636 WiFi indicator
  6. ปล่อยปุ่มเปิดปิด
  7. สุดยอด! การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์และต้องกำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi HP DeskJet 3636 อีกครั้ง

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 3.0 - 9 บทวิจารณ์

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้