ฮาร์ดรีเซ็ต HP DeskJet Ink Advantage 3775

คุณสามารถ รีเซ็ต HP DeskJet Ink Advantage 3775 กลับเป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้ เรียนรู้ วิธีการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน HP DeskJet Ink Advantage 3775
ทำตามคำแนะนำของเราและ การตั้งค่า HP DeskJet Ink Advantage 3775 ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน HP DeskJet Ink Advantage 3775 จะถูก ลบออกไปอย่างถาวร ดังนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะดำเนินการ HP DeskJet Ink Advantage 3775 กระบวนการรีเซ็ต หาก HP DeskJet Ink Advantage 3775 ของคุณค้างหรือค้างระหว่างการพิมพ์หรือคุณมีปัญหากับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ทำตามคำแนะนำง่ายๆนี้และ หลังจาก HP DeskJet Ink Advantage 3775 ข้อผิดพลาดในการรีเซ็ตจะหายไป

  1. ในการเริ่มต้น HP DeskJet Ink Advantage 3775 ของคุณจำเป็นต้องเปิดอย่างถูกต้องหากไม่กดปุ่ม HP DeskJet Ink Advantage 3775 เปิด / ปิดเครื่อง และรอจนกว่าจะพร้อมพิมพ์
  2. ตอนนี้คุณต้อง คลิกปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ ฮาร์ดรีเซ็ต HP DeskJet Ink Advantage 3775
  3. กดปุ่มยกเลิก บนแผงควบคุม HP DeskJet Ink Advantage 3775 ค้างไว้อย่าหยุดกดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ HP DeskJet Ink Advantage 3775 powerbutton
  4. กดปุ่มทั้งสองค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที
  5. ปล่อย ปุ่มยกเลิก
  6. หลังจากนั้นไม่นานในขณะที่ ปล่อยปุ่มเปิด / ปิด
  7. ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่! HP DeskJet Ink Advantage 3775 สามารถตั้งค่า Wi-Fi ได้อีกครั้ง

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 3.0 - 2 บทวิจารณ์

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้