ฮาร์ดรีเซ็ต HUAWEI E5573

วิธีค้นหา ปุ่มรีเซ็ต HUAWEI E5573 วิธี ฮาร์ดรีเซ็ต HUAWEI E5573 วิธี คืนค่าเริ่มต้นใน HUAWEI E5573 วิธีการ รีเซ็ตแบบสมบูรณ์ HUAWEI E5573

วิธีแรก:

  1. เปิด HUAWEI E5573 ฝาหลัง
  2. ค้นหาและกดปุ่ม รีเซ็ต HUAWEI E5573 reset button
  3. ไฟ HUAWEI E5573 จะสว่างขึ้น HUAWEI E5573 LED Wi-Fi and Battery Lights
  4. ให้เวลา HUAWEI E5573 ในการรีบูตและ เรียกคืนการทำงานปกติ
  5. สุดยอด! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง HUAWEI E5573 เครือข่าย Wi-Fi ได้โดยป้อน HUAWEI รหัสผ่านเริ่มต้นของโมเด็ม ซึ่งคุณจะพบบนสติกเกอร์บน HUAWEI ปกหลัง HUAWEI E5573 back cover with sticker with Wi-Fi password and WiFi name

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 4.0 - 2 บทวิจารณ์

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้