ฮาร์ดรีเซ็ต JBL Charge 3

วิธีแรก:

  1. ในตอนแรกให้เปิดเครื่องโดยกด ปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ ล้างข้อมูลใน JBL Charge 3
  2. จากนั้นกดปุ่ม บลูทู ธ และ ปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้ พร้อมกันค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะปิด กู้คืน JBL Charge 3
  3. เมื่ออุปกรณ์ปิดแล้วให้เปิดอีกครั้งโดยกด ปุ่มเปิด / ปิด ล้างข้อมูลใน JBL Charge 3
  4. หลังจากที่อุปกรณ์เปิดเครื่องควรอยู่ในโหมดจับคู่ (ปุ่ม Power กะพริบเป็นสีน้ำเงิน) หมายความว่า Hard Reset เสร็จสมบูรณ์
  5. งานมหัศจรรย์!

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 3.4 - 15 บทวิจารณ์
WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้