Change Language in MIONE R1

เปลี่ยนภาษาใน MIONE R1

วิธีการเปลี่ยนภาษาใน MIONE R1?

  1. ในตอนแรกให้ค้นหาและเลือก การตั้งค่า Android Main Menu
  2. หลังจากนั้นเลื่อนลงไปที่ ภาษาและการป้อนข้อมูล แล้วเลือก Android Langauge & Input
  3. จากนั้นเลือกจากด้านบนของ ตัวเลือกภาษา ของหน้าจอ Andorid Langauge
  4. ยอดเยี่ยม! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงรายการภาษาทั้งหมดที่มีให้ใช้งานได้แล้ว Change Android Language

คุณมีวิดีโอสอนพร้อมกระบวนการทั้งหมดที่นี่:

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 2.1 - 328 บทวิจารณ์