ฮาร์ดรีเซ็ต NEWWEAR Q8

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต NEWWEAR Q8

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน NEWWEAR Q8 จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด บน NEWWEAR Q8 ได้อย่างไร จะ คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น บน NEWWEAR Q8 ได้อย่างไร

บทแนะนำต่อไปนี้จะแสดงวิธีการต่างๆในการ ฮาร์ดรีเซ็ต NEWWEAR Q8 ค้นหาวิธีการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์หรือการตั้งค่าระบบ ด้วยเหตุนี้ระบบ NEWWEAR Q8 ของคุณจะเหมือนใหม่และอุปกรณ์ควรทำงานได้เร็วขึ้น

  1. ในตอนแรกคุณต้องมีโทรศัพท์ที่มี แอปพลิเคชัน H Band ติดตั้งอยู่และคุณต้องจับคู่ NEWWEAR Q8 นาฬิกาของคุณกับมัน รีเซ็ตต้นแบบ NEWWEAR Q8
  2. หลังจากนั้นเปิด แอป H Band บนโทรศัพท์ของคุณ NEWWEAR Q8 HBand1 app
  3. ตอนนี้แตะที่ การตั้งค่า NEWWEAR Q8 HBand1 app
  4. จากนั้นเลือก Q8 จากรายการอุปกรณ์ NEWWEAR Q8 HBand1 app select device
  5. ถัดไปเลื่อนลงและแตะที่ ล้างข้อมูล NEWWEAR Q8 HBand1 app select reset
  6. จากนั้นแตะ Yes เพื่อยืนยันและเริ่มกระบวนการรีเซ็ต
  7. การทำงานที่ดี! ตอนนี้ NEWWEAR Q8 ของคุณ ควรได้รับการคืน ค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้