ฉันได้ทำการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อ Polycom IPOWER 9000 ฉันต้องอัปเดตระบบอีกครั้งหรือไม่?

faq icon

ไม่คุณทำไม่ได้ ซอฟต์แวร์บน Polycom IPOWER 9000 ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการฮาร์ดรีเซ็ตและจะยังคงเหมือนเดิม

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 3.4 - 47 บทวิจารณ์

  1. แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้ได้ เราสามารถใช้ Smart TV ได้หรือไม่?

  2. คุณสามารถเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตกับสมาร์ททีวีได้หรือไม่?

  3. ฉันควรทำอย่างไรก่อนทำการฮาร์ดรีเซ็ตบน Polycom IPOWER 9000

  4. จะซื้อ Polycom IPOWER 9000 ในราคาที่ถูกที่สุดได้อย่างไร

  5. ฉันได้ทำการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อ Polycom IPOWER 9000 ฉันต้องอัปเดตระบบอีกครั้งหรือไม่?

  6. สิ่งใดถูกลบออกจาก Polycom IPOWER 9000 ระหว่างการฮาร์ดรีเซ็ต

  7. การฟอร์แมตรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นปลอดภัยหรือไม่ Polycom IPOWER 9000

  8. สาเหตุที่คุณอาจต้องฮาร์ดรีเซ็ต Polycom IPOWER 9000?

  9. เราสามารถใช้สาย LAN เป็นสาย Ethernet ได้หรือไม่?