การตั้งค่า DNS บน Polycom SOUNDPOINT VOIP PHONES

วิธีกำหนดการตั้งค่า DNS บน Polycom SOUNDPOINT VOIP PHONES

  1. ก่อนอื่น ลงชื่อเข้าใช้หน้าผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ของคุณ
  2. ไปที่หน้าการ ตั้งค่า หรือ DNS
  3. ตอนนี้ คุณควรจะสามารถค้นหาฟิลด์ DNS แบบคงที่และ DNS แบบคงที่ 2 ได้ คุณต้องป้อน เซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก ที่คุณต้องการใช้ในฟิลด์ DNS แรก และเซิร์ฟเวอร์ DNS สำรองลงในช่องที่สอง
  4. หากมีตัวเลือก คุณอาจต้องการเพิ่ม DNS แบบคง ที่ที่สาม
  5. หากทุกอย่างพร้อมแล้ว ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
  6. ทำได้ดีมาก! คุณได้กำหนดการตั้งค่า DNS บน Polycom SOUNDPOINT VOIP PHONES

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 1.2 - 21 บทวิจารณ์