ฉันได้ทำการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อ Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5 ฉันต้องอัปเดตระบบอีกครั้งหรือไม่?

faq icon

ไม่คุณทำไม่ได้ ซอฟต์แวร์บน Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5 ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการฮาร์ดรีเซ็ตและจะยังคงเหมือนเดิม

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 3.5 - 49 บทวิจารณ์

  1. แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้ได้ เราสามารถใช้ Smart TV ได้หรือไม่?

  2. คุณสามารถเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตกับสมาร์ททีวีได้หรือไม่?

  3. ฉันควรทำอย่างไรก่อนทำการฮาร์ดรีเซ็ตบน Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5

  4. จะซื้อ Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5 ในราคาที่ถูกที่สุดได้อย่างไร

  5. ฉันได้ทำการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อ Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5 ฉันต้องอัปเดตระบบอีกครั้งหรือไม่?

  6. สิ่งใดถูกลบออกจาก Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5 ระหว่างการฮาร์ดรีเซ็ต

  7. การฟอร์แมตรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นปลอดภัยหรือไม่ Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5

  8. สาเหตุที่คุณอาจต้องฮาร์ดรีเซ็ต Polycom VIEWSTATION 4000 Rev. 3.5?

  9. เราสามารถใช้สาย LAN เป็นสาย Ethernet ได้หรือไม่?