เชื่อมต่อกับ PSION TEKLOGIX 9150 ด้วย WPS

เรียนรู้วิธี เชื่อมต่อกับ WPS ด้วย PSION TEKLOGIX 9150 นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับ WPS ด้วยเราเตอร์ PSION TEKLOGIX

วิธีเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ WPS สำหรับ PSION TEKLOGIX 9150:

  1. ประการแรก เปิด PSION TEKLOGIX 9150 Admin Page หากคุณไม่ทราบวิธีตรวจสอบ วิธีเปิด PSION TEKLOGIX 9150 Admin Page ที่นี่
  2. ตอนนี้ค้นหาแท็บ WPS บนเราเตอร์ของคุณซึ่งควรอยู่ในส่วน การกำหนดค่า WLAN
  3. จากนั้นป้อน WPS
  4. ตอนนี้คุณต้อง ใส่ PIN แล้วคลิกปุ่ม เริ่ม
  5. การทำงานที่ดี! คุณเชื่อมต่อกับ WPS สำเร็จด้วย PSION TEKLOGIX 9150

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 3.2 - 10 บทวิจารณ์