เลือกช่อง WiFi บน PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL

หากคุณใช้ PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL ในสถานที่ที่มีเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ เป็นจำนวนมาก เครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ อาจรบกวนเครือข่าย อื่นๆ โดยเฉพาะหากใช้ช่องสัญญาณ WiFi เดียวกัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกสิ่งที่ดีที่สุด วิธีเลือก ช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เหมาะสม วิธี เพิ่มความเร็ว Wi-Fi ของคุณ วิธีเลือก ช่องสัญญาณ WiFi ที่มีคนน้อยที่สุด

วิธีเลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุด:

  1. ขั้นแรก เปิด เทอร์มินัล Select WiFi Channel PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL, step 1.
  2. จากนั้นเขียน คำสั่ง นี้ถัดจากชื่อผู้ใช้ของคุณ: sudo iwlist wlp2s0 scan | grep \(ช่อง Select WiFi Channel PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL, step 2. Select WiFi Channel PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL, step 3.
  3. ป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ Select WiFi Channel PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL, step 4.
  4. ตอนนี้คุณควรเห็นรายการพร้อม ช่อง ทั้งหมด ช่องแสดงจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดใน Terminal คือช่องที่คุณควรใช้กับ เราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ Select WiFi Channel PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL, step 5.
  5. ถัดไป คุณต้องเปิดหน้าผู้ดูแลระบบ PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL และเปลี่ยนช่องสัญญาณ Wi-Fi
  6. เปิด หน้าหลักของ HardReset.Info และค้นหา PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL
    PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL in the HardReset.Info database
  7. คุณจะพบคำแนะนำทั้งหมด เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยน PYRAMID COMPUTER BENHUR Rev. ALL ช่องสัญญาณ Wi-Fi

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน