เลือกช่อง WiFi บน RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03

หากคุณใช้ RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03 ในสถานที่ที่มีเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ เป็นจำนวนมาก เครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ อาจรบกวนเครือข่าย อื่นๆ โดยเฉพาะหากใช้ช่องสัญญาณ WiFi เดียวกัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกสิ่งที่ดีที่สุด วิธีเลือก ช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เหมาะสม วิธี เพิ่มความเร็ว Wi-Fi ของคุณ วิธีเลือก ช่องสัญญาณ WiFi ที่มีคนน้อยที่สุด

วิธีเลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุด:

  1. ขั้นแรก เปิด เทอร์มินัล Select WiFi Channel RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03, step 1.
  2. จากนั้นเขียน คำสั่ง นี้ถัดจากชื่อผู้ใช้ของคุณ: sudo iwlist wlp2s0 scan | grep \(ช่อง Select WiFi Channel RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03, step 2. Select WiFi Channel RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03, step 3.
  3. ป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ Select WiFi Channel RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03, step 4.
  4. ตอนนี้คุณควรเห็นรายการพร้อม ช่อง ทั้งหมด ช่องแสดงจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดใน Terminal คือช่องที่คุณควรใช้กับ เราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ Select WiFi Channel RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03, step 5.
  5. ถัดไป คุณต้องเปิดหน้าผู้ดูแลระบบ RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03 และเปลี่ยนช่องสัญญาณ Wi-Fi
  6. เปิด หน้าหลักของ HardReset.Info และค้นหา RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03
    RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03 in the HardReset.Info database
  7. คุณจะพบคำแนะนำทั้งหมด เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยน RADWARE LINKPROOF Rev. 3.73.03 ช่องสัญญาณ Wi-Fi

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน