ฮาร์ดรีเซ็ต SAMSUNG Galaxy S22+ 5G

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด ใน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G ได้อย่างไร จะ เลี่ยงการล็อกหน้าจอ ใน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G ได้อย่างไร จะ คืนค่าเริ่มต้น ใน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G ได้อย่างไร

บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตต้นแบบทั้งหมด SAMSUNG Galaxy S22+ 5G ดูวิธีดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่า Android 12 ดังนั้น SAMSUNG Galaxy S22+ 5G ของคุณจะเหมือนใหม่และคอร์ ของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น

วิธีแรก:

  1. ในตอนแรก ให้กด ปุ่ม เปิด/ปิด + ลดระดับ เสียง แล้วเลือกตัวเลือก ปิดเครื่อง ลบการล็อกหน้าจอใน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G
  2. ตอนนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วย สายเคเบิล Type C แล้วกด ปุ่มเพิ่มระดับ เสียงและ ปุ่มเปิด/ปิด พร้อมกัน ลบรหัสผ่านหน้าจอใน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G
  3. ปล่อยปุ่มทั้งหมดเมื่อโลโก้ SAMSUNG ปรากฏขึ้น และรอจนกระทั่งเมนู โหมดการกู้คืน ปรากฏขึ้น รีเซ็ตต้นแบบ SAMSUNG Galaxy S22+ 5G
  4. จากนั้นไปที่ Wipe data/factory reset เป็นค่าจากโรงงานโดยใช้ ปุ่มปรับระดับเสียง เพื่อไปยังส่วนต่างๆ และ ปุ่มเปิด/ปิด เพื่อยอมรับ ล้างข้อมูลใน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G
  5. หลังจากนั้น ให้เลือก Factory data reset โดยใช้ปุ่มเดิมเช่นเดิม กู้คืน SAMSUNG Galaxy S22+ 5G
  6. ในที่สุด เลือก Reboot system now ทันที โดยใช้ ปุ่มเปิด ปิด ลบข้อมูลจาก SAMSUNG Galaxy S22+ 5G อย่างถาวร
  7. ทำได้ดี! คุณกำลังดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้