ฮาร์ดรีเซ็ต SAMSUNG Smart Monitor M5 32"

กระบวนการกู้คืนระบบ สำหรับ SAMSUNG Smart Monitor M5 32" คืออะไร? ขั้นตอนในการคืน SAMSUNG Smart Monitor M5 32" เป็นการตั้งค่าจากโรงงานคืออะไร ขั้นตอนในการคืน SAMSUNG Smart Monitor M5 32" เป็นการตั้งค่าจากโรงงานมีอะไรบ้าง จะทำอย่างไรเพื่อ รีเซ็ต SAMSUNG Smart Monitor M5 32"

วิธีการฮาร์ดรีเซ็ต SAMSUNG Smart Monitor M5 32":

คุณต้องมีรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมจอภาพ SAMSUNG

  1. ในการเริ่มต้น ให้เปิด SAMSUNG Smart Monitor M5 32" แล้วเลือกปุ่มการตั้งค่า Settings SAMSUNG Smart Monitor M5 32"
  2. จากนั้นแตะทั่วไป General setting SAMSUNG Smart Monitor M5 32"
  3. คลิกรีเซ็ตที่ด้านล่างเมื่อรายการปรากฏขึ้น Reset Button SAMSUNG Smart Monitor M5 32"
  4. กระบวนการรีเซ็ตสามารถเริ่มต้นได้หลังจากป้อน PIN Pin SAMSUNG Smart Monitor M5 32" แล้วเท่านั้น Reset Confirmation SAMSUNG Smart Monitor M5 32"
  5. หลังจากที่คุณทำตามคำแนะนำทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตั้งค่า SAMSUNG Smart Monitor M5 32" ของคุณ Starting Settings SAMSUNG Smart Monitor M5 32"
  6. ความสำเร็จ! คุณได้รีเซ็ต SAMSUNG Smart Monitor M5 32"

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้