ส่งต่อพอร์ตสำหรับ Xbox One บน SAMSUNG WIS10ABGN

faq icon

วิธีกำหนดค่าการส่งต่อพอร์ตสำหรับ Xbox One บน SAMSUNG WIS10ABGN ส่งต่อพอร์ตที่จำเป็นทั้งหมดบน SAMSUNG WIS10ABGN สำหรับ Xbox One

วิธีการตั้งค่าการส่งต่อพอร์ต Xbox One บน SAMSUNG WIS10ABGN

 1. ขั้นแรก ให้เริ่ม Xbox One ของคุณ
 2. จากนั้นกดที่การ ตั้งค่า และจากรายการให้เลือก เครือข่าย Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 1. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 2.
 3. เลือก การตั้งค่าขั้นสูง Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 3.
 4. จดที่ อยู่ IP, Subnet Mask และ Gateway ของคอนโซลของคุณ Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 4.
 5. เปิดแผงการดูแลระบบ SAMSUNG WIS10ABGN หากคุณไม่ทราบวิธี ตรวจสอบ วิธีเปิดหน้าผู้ดูแลระบบ SAMSUNG WIS10ABGN
 6. กดที่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 5.
 7. เลือก การตั้งค่าเครือข่าย เลือก LAN และเลื่อนหน้าลง Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 6. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 7. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 8.
 8. คลิกที่ เพิ่ม คีย์ Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 9.
 9. ป้อนที่ อยู่ IP และที่ อยู่ MAC ที่คุณจดจาก คอนโซล Xbox One Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 10. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 11.
 10. กดปุ่ม ตกลง Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 12. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 13.
 11. เลื่อนกลับไปแล้วคลิก More Functions Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 14.
 12. ตอนนี้เลือก การตั้งค่าความปลอดภัย แล้ว NAT Services Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 15. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 16.
 13. กดปุ่ม เพิ่ม Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 17.
 14. ป้อน ชื่อบริการ ชื่ออุปกรณ์ และ ที่อยู่ IP ของโฮสต์ Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 18. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 19. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 20.
 15. จากรายการ โปรโตคอล ให้เลือก TCP/UDP Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 21. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 22. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 23.
 16. เพิ่มลงใน พอร์ตภายใน: 1935 จากนั้นป้อน พอร์ตภายนอก: 1935 แล้วกดปุ่ม บันทึก Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 24. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 25. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 26.
 17. กดปุ่ม เพิ่ม อีกครั้ง Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 27.
 18. ป้อน ชื่อบริการ ชื่ออุปกรณ์ และ ที่อยู่ IP ของโฮสต์ Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 28. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 29. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 30.
 19. จากรายการ โปรโตคอล ให้เลือก UDP Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 31. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 32. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 33.
 20. เพิ่มใน พอร์ตภายใน: 88 จากนั้นป้อน พอร์ตภายนอก: 88 Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 34. Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 35.
 21. สุดท้ายให้กดปุ่ม บันทึก Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 36.
 22. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 17, 18, 19, 20 และ 21 สำหรับ พอร์ต: 500, 3544, 4500
 23. งานที่สมบูรณ์แบบ! ด้วยพอร์ตทั้งหมดที่ถูกส่งต่ออย่างถูกต้อง คุณควรมีการ เชื่อมต่อที่ดีขึ้น ระหว่าง Xbox One และ SAMSUNG WIS10ABGN Port Forward for Xbox One on SAMSUNG WIS10ABGN, step 37.

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน