ฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N101RK Quad Core 10.1

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน VIDO N101RK Quad Core 10.1 จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด ใน VIDO N101RK Quad Core 10.1 ได้อย่างไร จะ เลี่ยงการล็อกหน้าจอ ใน VIDO N101RK Quad Core 10.1 ได้อย่างไร จะ คืนค่าเริ่มต้น ใน VIDO N101RK Quad Core 10.1 ได้อย่างไร

บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตต้นแบบทั้งหมด VIDO N101RK Quad Core 10.1 ดูวิธีดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่า Android 4.1 Jelly Bean ดังนั้น VIDO N101RK Quad Core 10.1 ของคุณจะเหมือนใหม่และคอร์ Rockchip RK3188 ของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N101RK Quad Core 10.1

  1. ขั้นแรกให้ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด / ปิด ฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N101RK Quad Core 10.1
  2. จากนั้นกด ปุ่มเพิ่มระดับเสียง + เปิด / ปิดค้าง ไว้ประมาณ 10 วินาที รีเซ็ต  VIDO N101RK Quad Core 10.1 เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  3. คุณควรปล่อยกุญแจที่ถือไว้เมื่อคุณเห็นหุ่นยนต์ Android ล้างข้อมูลใน VIDO N101RK Quad Core 10.1
  4. ในการเข้าสู่โหมดการกู้คืนกด ปุ่มเพิ่มระดับเสียง + เปิด / ปิดค้าง ไว้สักครู่ รีเซ็ต  VIDO N101RK Quad Core 10.1 เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  5. จากเมนูให้เลือก "Wipe Data/Factory Reset" โดยใช้ ปุ่มระดับเสียง เพื่อเลื่อนและ ปุ่มเปิด / ปิด เพื่อเลือกตัวเลือก รีเซ็ตต้นแบบ VIDO N101RK Quad Core 10.1
  6. แตะ "yes" เพื่อยืนยันการดำเนินการหากแน่ใจว่าต้องการล้างข้อมูลทั้งหมด
  7. ใช้ ปุ่มเปิดปิด เพื่อยอมรับตัวเลือก " reboot system now ทันที" รีเซ็ตต้นแบบ VIDO N101RK Quad Core 10.1
  8. สำเร็จ!

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 1.0 - 1 บทวิจารณ์

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้