ฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N70 Quad Core 7.0

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน VIDO N70 Quad Core 7.0 จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด ใน VIDO N70 Quad Core 7.0 ได้อย่างไร จะ เลี่ยงการล็อกหน้าจอ ใน VIDO N70 Quad Core 7.0 ได้อย่างไร จะ คืนค่าเริ่มต้น ใน VIDO N70 Quad Core 7.0 ได้อย่างไร

บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตต้นแบบทั้งหมด VIDO N70 Quad Core 7.0 ดูวิธีดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่า Android 4.4 KitKat ดังนั้น VIDO N70 Quad Core 7.0 ของคุณจะเหมือนใหม่และคอร์ Rockchip RK3126 ของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N70 Quad Core 7.0

  1. ก่อนอื่นให้ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด / ปิด ฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N70 Quad Core 7.0
  2. จากนั้นกด ปุ่มเพิ่มระดับเสียง + เปิด / ปิดค้าง ไว้ประมาณ 10 วินาที รีเซ็ต  VIDO N70 Quad Core 7.0 เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  3. คุณควรปล่อยกุญแจที่ถือไว้เมื่อคุณเห็นหุ่นยนต์ Android ล้างข้อมูลใน VIDO N70 Quad Core 7.0
  4. ในการเข้าสู่โหมดการกู้คืนกด ปุ่มเพิ่มระดับเสียง + เปิด / ปิดค้าง ไว้สักครู่ รีเซ็ต  VIDO N70 Quad Core 7.0 เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  5. จากเมนูให้เลือก "Wipe Data/Factory Reset" โดยใช้ ปุ่มระดับเสียง เพื่อเลื่อนและ ปุ่มเปิด / ปิด เพื่อเลือกตัวเลือก รีเซ็ตต้นแบบ VIDO N70 Quad Core 7.0
  6. แตะ "yes" เพื่อยืนยันการดำเนินการหากแน่ใจว่าต้องการล้างข้อมูลทั้งหมด
  7. ใช้ ปุ่มเปิดปิด เพื่อยอมรับตัวเลือก " reboot system now ทันที" รีเซ็ตต้นแบบ VIDO N70 Quad Core 7.0
  8. สำเร็จ!

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้