ฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N90 Quad Core 9.7

วิธี รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน VIDO N90 Quad Core 9.7 จะ ล้างข้อมูลทั้งหมด ใน VIDO N90 Quad Core 9.7 ได้อย่างไร จะ เลี่ยงการล็อกหน้าจอ ใน VIDO N90 Quad Core 9.7 ได้อย่างไร จะ คืนค่าเริ่มต้น ใน VIDO N90 Quad Core 9.7 ได้อย่างไร

บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีการรีเซ็ตต้นแบบทั้งหมด VIDO N90 Quad Core 9.7 ดูวิธีดำเนินการ ฮาร์ดรีเซ็ต โดยใช้คีย์ฮาร์ดแวร์และการตั้งค่า Android 4.1 Jelly Bean ดังนั้น VIDO N90 Quad Core 9.7 ของคุณจะเหมือนใหม่และคอร์ Rockchip RK3188 ของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต VIDO N90 Quad Core 9.7

  1. ก่อนอื่นให้ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด / ปิด กู้คืน VIDO N90 Quad Core 9.7
  2. จากนั้นกด ปุ่มเพิ่มระดับเสียง + เปิด / ปิดค้าง ไว้ประมาณ 10 วินาที ลบรหัสผ่านหน้าจอใน VIDO N90 Quad Core 9.7
  3. คุณควรปล่อยกุญแจที่ถือไว้เมื่อคุณเห็นหุ่นยนต์ Android ลบข้อมูลจาก VIDO N90 Quad Core 9.7 อย่างถาวร
  4. ในการเข้าสู่โหมดการกู้คืนกด ปุ่มเพิ่มระดับเสียง + เปิด / ปิดค้าง ไว้สักครู่ ลบรหัสผ่านหน้าจอใน VIDO N90 Quad Core 9.7
  5. จากเมนูให้เลือก "Wipe Data/Factory Reset" โดยใช้ ปุ่มระดับเสียง เพื่อเลื่อนและ ปุ่มเปิด / ปิด เพื่อเลือกตัวเลือก ลบการล็อกหน้าจอใน VIDO N90 Quad Core 9.7
  6. แตะ "yes" เพื่อยืนยันการดำเนินการหากแน่ใจว่าต้องการล้างข้อมูลทั้งหมด
  7. ใช้ ปุ่มเปิดปิด เพื่อยอมรับตัวเลือก " reboot system now ทันที" ลบการล็อกหน้าจอใน VIDO N90 Quad Core 9.7
  8. สำเร็จ!

rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน

WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
ช่วยด้วย! วิธีนี้ใช้ไม่ได้