ในการใช้ FRP Unlocker ให้สำเร็จคุณควรดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ที่จำเป็น

  1. ไดรเวอร์ USB สำหรับรุ่นของคุณ
  2. Mini ADB และ Fastboot พร้อมไดรเวอร์