SAMSUNG E2252 Metro

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

รายการชื่อรหัสของ SAMSUNGE2252 Metro ลองดู วิดีโอสอน เพื่อดูวิธีค้นหารุ่นที่แน่นอนสำหรับ SAMSUNG ของคุณ สมาร์ทโฟน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกรหัสให้ถูกต้องตาม ข้อกำหนดของ SAMSUNG เฟิร์มแวร์ควรเหมาะกับชิปเซ็ต และแรม 0.0 MB

เลือกชื่อรหัส:
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ SAMSUNG E2252 Metro

เลือกชื่อรหัสที่แน่นอนของอุปกรณ์ของคุณ