ดาวน์โหลด

Account Unlock - ภาพบน hardreset.info

Account Unlock

แอปพลิเคชั่นนี้สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google, การตรวจสอบบัญชี Google หรือการป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานในโทรศัพท์ Samsung ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้กับเฟิร์มแวร์ Samsung Combination

Acer Liquid Z530 scatter file - ภาพบน hardreset.info

Acer Liquid Z530 scatter file

ไฟล์พิเศษที่จำเป็นในการข้ามการป้องกันบัญชี Google, การยืนยันบัญชี Google, การป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานในโทรศัพท์
Acer Liquid Z6E T10 FRP unlock file - ภาพบน hardreset.info

Acer Liquid Z6E T10 FRP unlock file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Acer Liquide Z6E
Alcatel 4034D scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 4034D scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel OT-4034D
Alcatel 4034G scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 4034G scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel ot-4034g
Alcatel 4034X scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 4034X scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel OT-4034x
Alcatel 5015D scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 5015D scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel 5015D
Alcatel 5015X scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 5015X scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel OT-5015x
Alcatel 5044Y scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 5044Y scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel 5044y
Alcatel 5045D scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 5045D scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel
Alcatel 5045X scatter file - ภาพบน hardreset.info

Alcatel 5045X scatter file

ไฟล์พิเศษที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันบัญชี Google การยืนยันบัญชี Google ในโทรศัพท์ Alcatel
Alcatel Drivers - ภาพบน hardreset.info

Alcatel Drivers

นี่เป็นโปรแกรมพิเศษที่ใช้ในการสื่อสารกับสมาร์ทโฟน TCL Alcatel กับคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ดี